In de natuur


Asseltse Plassen

De Asseltse plassen zijn een onderdeel van het Maasplassengebied en het gebied is zeer vogelrijk. Een ontmoeting met de ijsvogel, oeverzwaluw of plevier hoort zeker tot de mogelijkheden. Wanneer u door de ruigte struint, let dan ook eens op de prachtige vlinders, libellen en waterjuffers. De plassen zijn gemakkelijk met de fiets of auto te bereiken. Langs de oevers zijn diverse parkeerplaatsen aangelegd.

Blankwater

Dit is een belangrijke ecologische verbinding tussen het Elmpterwald en de Eppenbeek. In het gebied zijn in 1997 twee grote plassen aangelegd en de voedselrijke grond werd afgeschraapt. Deze actie heeft er toe geleid dat er goede biotopen voor amfibieën ontstonden waar u zelfs zwaar beschermde soorten als rugstreeppad en vinpootsalamander kunt aantreffen. Wanneer u de wandeling van Bertha loopt, komt u door dit gebied.

Swalmdal

Vanaf de camping is het slechts een klein stukje naar het Swalmdal; een gebied dat bijzonder rijk is aan flora en fauna. Tijdens uw wandeling maakt u (afhankelijk van het tijdstip) grote kans zoogdieren als vos, das, bunzing, wild zwijn en ree tegen te komen. Ook de ijsvogel, diverse spechtensoorten en de grote gele kwikstaart zijn regelmatig te zien en te horen. Voor de vleermuisliefhebbers: neem uw batdetector mee, ga rustig zitten aan water of bosrand en speur eens naar de watervleermuis en de laatvlieger. Langs een gedeelte van de Swalm is overigens een natuurwandelpad aangelegd met prachtige houten beelden van dieren die in dit gebied voorkomen. Leuk om zelf, met de kinderen of met de kleinkinderen eens te lopen.

Landgoed Groenewoud

Het landgoed ligt ten oosten van Swalmen en omvat tevens de Hout en het Wandelpark bij het zwembad. De Swalm meandert hier door de bossen en voedt bij hoogwater de diverse poelen in dit gebied. U loopt langs snelstromend trajecten en diep uitgesleten bochten. In de wanden ziet u de ijsvogelholletjes. Soms wordt er met paarden hout uit het bos gesleept.

De Vuilbemden

Het natuurgebied De Vuilbemden ligt even ten noorden van Roermond in een oude Maasmeander die nog altijd deel uitmaakt van het winterbed van de Maas. Hier ziet u nog een stuk oorspronkelijk bronbos (een moerasbos met kenmerkende aan kwel gebonden vegetatie); in dit geval een elzenbroekbos. In de steilrand hebben dassen hun burchten gegraven. Behalve vele broedvogels zijn er ook hazelwormen, kikkers, padden en salamanders te vinden.

Stadsweide

Het natuurgebied Stadsweide ligt tussen de Willem-Alexanderhaven, Leeuwen en de Maas. In de komende jaren wordt het gebied geheel omgegooid en wordt er een nevengeul gegraven. Deze nevengeul zal altijd water bevatten en zo ontwikkelt er zich een nieuw en waardevol natuurgebied. Nu hebben diverse dassenburchten er hun leef- en foerageergebied. U kunt in het hele gebied vrij wandelen.

Natuurpark Driestuik en Breidberg

Deze gebieden zijn te bereiken via de Keulsebaan. De Driestruik bestaat uit kleine veldjes struikheide afgewisseld met stukken naald- en loofbos. De Breidberg heeft een meer open karakter en binnen het gebied wisselen bos, stuifduin, heide, grasland en een aantal poelen elkaar af. Beide gebieden zijn met elkaar verbonden via een groene zone. Vanaf eind maart tot half mei heeft u de kans in de Breidberg de knoflookpad te zien en te horen.

Natuurpark Hattem

Dit kleine natuurgebied is een onderdeel van het Roerdal en ligt aan de Maastrichterweg. Het omvat het Nationaal Herdenkingspark Roermond (met daarin kasteeltje Hattem) en het natuurpark Hattem. Het is rijk aan flora en fauna door de grote verschillen in vochtigheid en de omgevallen populieren die er mogen blijven liggen. Ook de op de steilrand aangeplante sleedoorn en meidoorn trekken veel insecten, vogels en zoogdieren. Voor de liefhebber: in 2010 is er de rups van de teunisbloempijlstaart aangetroffen. Ga tijdens uw wandeling ook eens langs de nabijgelegen vistrappen in de Roer.

Bos van de eeuw

Dit bos ligt aan het eind van het zandpad bij café de Bos aan de Bosstraat en is aangeplant ter gelegenheid van het millenniumjaar 2000. Bij de aangeplante bomen staat een bordje met daarop informatie over de desbetreffende boom en hoe deze vroeger is gebruikt. Er staat ook een picknicktafel. Ga er zitten om rustig te genieten want dan pas valt op dat de vogels zich na 20 minuten weer voorzichtig laten zien.

Spik

Dit is een voorbeeld van een ecologische verbindingszone met kwelwater en moerassige delen. Van hieraf kunt u aan de noordzijde naar het Spicker- en Haambroek en aan de zuidkant naar het Melickerveld. Het is bedoeld om in te struinen, dus ga uw gang en geniet van de planten, insecten en vogels.

Natuurgebied 't Veen

Via de N280 komt u bij dit gebied dat bestaat uit drie delen die zich in verschillende fasen van groei bevinden. Duidelijk is nu nog de pioniersvegetatie te onderscheiden van de grasland- en ruigtevegetatie. Altijd leuk om zelf te ontdekken waar de Peelrandbreuk loopt. Tip: let op de schuur van de boerderij in de verte. In de aanwezige houtwallen schuilen, broeden, foerageren en verblijven diverse dieren.

Melickerheide

Anders dan de naam doet vermoeden treft u hier geen grote heidevelden aan. Het is een bosgebied met poelen en hoogteverschillen. Via de heidebaan loopt of fietst u het zo in richting Nationaal Park De Meinweg. Dassen, reeën en wilde zwijnen gebruiken het gebied als verbindingszone.

Groengordel

Middenin de stad loopt u langs het water van de Maasnielderbeek om aan de noordkant te eindigen bij Dennemarken (met de poelen voor de kamsalamander) en aan de zuidzijde bij het pad richting Melickerveld. Door natuurlijk beheer van de waterpartij en de herinrichting van de groenstructuur in 2011 is er voldoende te zien. Het ijsvogeltje komt u er zeker een keer tegen.

Isabellagreend

Wanneer u iets verder weg wilt, bezoek dan de Isabellagreend; een natuurontwikkelingsgebied op een schiereiland in de Maas. Via de Merumerbroekweg in het dorp Merum is dit goed bereikbaar en u treft er een ruig gebied waar u vrij kunt struinen. Door de enorme bloemenweelde in het voorjaar en de zomer zijn er altijd erg veel insecten te vinden. Voor liefhebbers van deze dieren is het een eldorado. Het is een van de plekken waar de oliekever en de blauwvleugelsprinkhaan nog te zien zijn. En er is te vinden waarvoor u op onze camping staat: rust en natuur.

Nationaal Park De Meinweg

De Meinweg is een uniek terrassenlandschap, met steile overgangen tussen de terrassen. Geologisch gezien is dit voor Nederland uiterst bijzonder. De terrassen zijn in de loop van tienduizenden jaren ontstaan door inschuringen van De Maas en verschuivingen in de aardkorst langs de drie breuklijnen die door het gebied lopen. Één van deze breuklijnen is de bekende Peelrandbreuk. Dwars op de terrassen voeren twee beken (de Roode Beek en de Boschbeek) het water af van het bovenste plateau naar de Roer.


De camping

Onze sfeervolle, kleine camping biedt u de rust en gezelligheid van het Limburgse plattelandsleven. Lees meer

De omgeving

Camping Raayerhof ligt in het prachtige Midden Limburgse landschap. Lees meer

Er op uit

In de buurt van onze camping is er veel te bezoeken en veel te zien. Roermond staat bekend om haar historische binnenstad en winkelmogelijkheden. Lees meer